Hundjogg


Fysisk träning


Alla hundar mår bra av fysisk aktivitet och träning, det som varierar är hundens kapacitet och förmåga till längre löp-pass.

Det visar sig ofta att om hunden tränar i exv. 3 timmar, så vilar den sen i 3 timmar, istället för att vara aktiv och ibland understimulerad pga. brist på fysisk aktivitet.

Den fysiska löpträningen består i att en grupp av 6-7 hundar gemensamt leds under längre löp-pass om 15 – 20 km. Den fysiska träningen sker i blandade miljöer, från stadsmiljö till naturområden i och kring Stockholm.

Gemensamhetsträning


En ytterligare fördel med löpträning med flera hundar, är att de övar på samverkan och samhörighet. Det är naturligt att inom hundgruppen, formas en ”laganda” där vi gemensamt springer mot olika mål och aktiviteter. Vi stannar ibland exv. för att bada, dricka eller kort vila beroende på gruppens sammansättning.

Gemensamhetsträning sker även i de olika miljöer som vi springer i, ibland i stadsmiljö med mycket människor mm. samt ibland i naturmiljö där det förekommer andra hundar, djur och distraktioner.

Gemensamhetsträningen i kombination med den fysiska träningen, ger en avslappnad och balanserad hund, där fler hundägare vittnar om att deras hund både mår bättre samt är mer harmonisk i sin hemmamiljö efter längre löp-pass.